Protec industrial doors -Advanced special door engineering

Advanced special door engineering

Language | Taal | Langue | Sprache :

Duurzaamheid

Protec Industrial Doors draagt op verschillende manieren bij aan het duurzaam bouwen.

De economische ontwikkeling in de gehele wereld legt een grote druk op het milieu met als gevolg uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, klimaatveranderingen en verontreinigingen.

Om ook de toekomstige generaties een mooie toekomst te kunnen bieden moet er nu al rekening worden gehouden met de gevolgen van de huidige investeringen en ontwikkelingen. In 2013 zal Protec dan ook het LCA / EPD certificaat behalen.

Protec Industrial Doors kan met haar deuren een bijdrage leveren aan duurzaam bouwen. Deze gebouwen hebben een langere levensduur, zijn vaak multifunctioneel en hebben een hoge besparing op de energiekosten. Bij dit soort gebouwen wordt vanaf het ontwerp al samengewerkt met partners die kunnen voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Protec zorgt door middel van de productkeuze, kwaliteitscontroles en innovatie standaard al voor een zeer hoog kwaliteitsniveau op het gebied van deuren. Om nog een extra impuls te geven aan de duurzaamheid heeft Protec de mogelijkheid om de deuren uit te voeren tot een Rc waarde van 6.0. Hierdoor kan de deur een aanzienlijke bijdrage leveren aan de totale energiebesparing en de prestatie eis van het gebouw.

Het vertrouwen, de kwaliteit en de duurzaamheid van de deuren van Protec vertaalt zich ook in de participatie in PPS (Publieke Private Samenwerking) projecten waarbij het van belang is dat de deuren over een langere periode van 25 à 30 jaar blijven voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.