Protec industrial doors -Advanced special door engineering

Advanced special door engineering

Taal | 

Brandveilig Bouwen Nederland

BBN - Brandveilig Bouwen NEderland

Studiemiddag BBN 2014

Komt u ook naar de studiemiddag van Brandveilig Bouwen Nederland op 13 november 2014?
De deelnemers krijgen een deelname certificaat en The Institution of Fire Engineers belonen deze studiemiddag met 6.5 studiepunten.

Deze studiemiddag en het programma worden ook aanbevolen door Brandweer Nederland en Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Over BBN

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige
brandpreventie ofwel ‘passieve brandveiligheid’ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van
brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische)
criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. Brandveiligheid is immers een maatschappelijk belang. Risico’s
voor personen, bezit, cultureel erfgoed en milieu dienen zoveel mogelijk voorkomen en beperkt te worden.

BBN – Uitnodiging Studiedag 13 november 2014